zobacz również

"Myśl polityczno-prawna. Teoria i metodologia." - tematem obrad

Jako temat obrad Zjazdu proponujemy: "Myśl polityczno-prawna. Teoria i metodologia."

Na wybór tematu wpłynęły rozmowy i dyskusje programowe, które od lat toczą się w naszym środowisku i które wskazują, że większość naszych Kolegów ocenia sytuację, jako kryzysową, co niewątpliwie ma związek ze zmniejszeniem się liczby studentów i przebudową programu studiów, która miała miejsce w wielu uczelniach. Poza tym oczywiście środowisko odczuwa potrzebę unowocześnienia formy, w jakiej przekazujemy i sprawdzamy wiedzę z zakresu myśli politycznej i prawnej po upływie kilkudziesięciu lat, które minęły od czasu, kiedy nasi Mistrzowie wprowadzili do programu studiów prawniczych przedmiot Historia Doktryn Politycznych i Prawnych.