zobacz również

Ogólnopolski Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych

Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego


ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w

Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Historii Doktryn Politycznych i Prawnych,
który odbędzie się w dniach 8-11 czerwca 2014 r. w Krakowie.
 

Jako temat obrad Zjazdu proponujemy: "Myśl polityczno-prawna. Teoria i metodologia."

Na wybór tematu wpłynęły rozmowy i dyskusje programowe, które od lat toczą się w naszym środowisku i które wskazują, że większość naszych Kolegów ocenia sytuację, jako kryzysową, co niewątpliwie ma związek ze zmniejszeniem się liczby studentów i przebudową programu studiów, która miała miejsce w wielu uczelniach. Poza tym oczywiście środowisko odczuwa potrzebę unowocześnienia formy, w jakiej przekazujemy i sprawdzamy wiedzę z zakresu myśli politycznej i prawnej po upływie kilkudziesięciu lat, które minęły od czasu, kiedy nasi Mistrzowie wprowadzili do programu studiów prawniczych przedmiot Historia Doktryn Politycznych i Prawnych.

Na poniższej stronie można zapoznać się już z ramowym programem Zjazdu, jak również z warunkami uczestnictwa. Wkrótce podamy więcej szczegółów.

Data opublikowania: 09.12.2013
Osoba publikująca: Marcin Kaliński