zobacz również

Opłaty i terminy

Organizatorzy proszą o nadsyłanie propozycji wystąpień do 28 lutego 2014 r. Proponujemy, aby czas wygłaszania referatu nie przekraczał dwudziestu minut. Organizatorzy zastrzegają sobie wybór wygłaszanych ustnie referatów oraz kolejność wystąpień ramach przedstawionego tu programu. Jednocześnie gwarantujemy wydanie wszystkich dostarczonych w terminie referatów (zob. poniżej) bez względu na to czy zostaną one wygłoszone w trakcie Zjazdu.

Abstrakty wystąpień (do jednej strony wydruku) prosimy nadesłać do 31 marca 2014 r., zaś tekst referatu (od 0,5 do jednego arkusza wydawniczego) złożyć na ręce organizatorów najpóźniej w czasie zjazdu. W publikacji zamieszczone będą również wszystkie głosy w dyskusji, które przesłane zostaną na ręce organizatorów w formie pisemnej w ciągu miesiąca po zakończeniu zjazdu, czyli do 15 lipca 2014 r. Jest to warunkiem szybkiego ukazania się publikacji pokonferencyjnej w wydawnictwie Wolters Kluwer, jednego ze sponsorów Zjazdu, który rygorystycznie zastrzegł sobie ów termin.

Wpisowe w wysokości 700 PLN prosimy przekazywać na wskazany poniżej numer konta w terminie do 31 marca 2014 r.

Wydział Prawa i Administracji UJ
PEKAO S.A. O/Kraków
71 1240 4722 1111 0000 4853 4484

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu:
"Nazwisko i imię, zlecenie 2000742"
lub
"Nazwisko i imię, opłata konferencyjna - zjazd katedr doktryn politycznych i prawnych 2014"